Πολιτική Επιστροφών

Αλλαγές η επιστροφές μπορούν να γίνουν μόνο σε ελλαττωματικά υφάσματα. Δεν είναι δυνατή η αλλαγή η επιστροφή λόγω υπαναχώρησης, (αλλαγή γνώμης), σε υφάσματα, (χωρίς κάποιο ελάττωμα), που πωλούνται με το μέτρο και κόβονται στις διαστάσεις που επιθυμεί ο πελάτης, καθώς δεν είναι δυνατό να επαναπωληθούν στην ίδια χρηματική αξία.

 

Αλλαγές ή επιστροφές σε ελαττωματικά υφάσματα γίνονται δεκτές με αμοιβαία συνεννόηση και εντός 14 ημερών από παραλαβή τους. Τα έξοδα επιστροφής βαρύνουν το πελάτη.  Στην περίπτωση αυτή ο πελάτης θα πρέπει να επιστρέψει το ελλαττωματικό προϊόν μαζί με τα απαραίτητα νομικά και φορολογικά έγγραφα που το συνοδεύουν. Αφού το προϊόν ελεγχθεί και διαπιστωθεί το ελάττωμα, θα ενημερώνεται ο πελάτης και τα χρήματα θα επιστρέφονται εντός 14 ημερών. Τα αρχικά έξοδα αποστολής δεν επιστρέφονται.

Σε περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί αλλαγή, το νέο προϊόν θα πρέπει να έχει αξία ίση ή μεγαλύτερη αυτού που επιστρέφεται.

 

Για κάθε διαφορά αρμόδια είναι τα δικαστήρια Αθηνών.