Στοιχεία Εταιρείας

Φ. ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΣ Α.Ε.

ΑΦΜ: 094074836

ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

Αρ. ΓΕΜΗ: 314701000