Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Εισαγωγή

Η παρούσα πολιτική περιγράφει τις διαδικασίες που ακολουθεί η  εταιρία «Φ.ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΣ Α.Ε.» σχετικά με την συλλογή, διαφύλαξη και χρήση προσωπικών δεδομένων πελατών της και είναι εφαρμοστέα από 25 Μαίου 2018 (οδηγία 679/2016 της Ευρωπαϊκής Ένωσης)  «General Data Protection Regulation» γνωστή ως «GDPR».  


Υπεύθυνος Προσωπικών Δεδομένων

Την ευθύνη για την συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων έχει η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «Φ. ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΣ Α.Ε.» με αριθμό ΓΕΜΗ 314701000, εφεξής «Εταιρεία». Η Εταιρεία δηλώνει ρητά πως τα προσωπικά δεδομένα των πελατών που συλλέγει χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς στους οποίους έχουν συναινέσει.


Συλλογή Δεδομένων 

Κατά την επίσκεψη του χρήστη στις ιστοσελίδες της Εταιρίας ενδέχεται να του ζητείται να υποβάλει ορισμένα προσωπικά δεδομένα, ώστε να μπορεί η Εταιρία να παρέχει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της που αυτός ζητάει. Ενδεικτικά αναφέρονται οι περιπτώσεις εγγραφής στα ενημερωτικά  δελτία της εταιρίας μας, καθώς και παραγγελίας προϊόντων είτε μέσω των ιστοσελίδων της είτε και τηλεφωνικά. Παράδειγμα τέτοιων στοιχείων αποτελούν τα παρακάτω:

- Ονοματεπώνυμο

- E-Mail

- Αριθμός Τηλεφώνου (σταθερό ή /και  κινητό)

- Ταχυδρομική διεύθυνση επικοινωνίας, χρέωσης και αποστολής 

- Στοιχεία σύνδεσης και λογαριασμού

- Ημερομηνία Γέννησης 

- Ιστορικό αγορών

- Προτιμήσεις 


Επιπρόσθετα, κάποια στοιχεία συλλέγονται αυτόματα από το πρόγραμμα περιήγησης (Browser), που χρησιμοποιείτε, όπως cookies, Διευθύνσεις IP, κ.α.  


Χρήση Προσωπικών Δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του e-shop της Εταιρίας προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς λειτουργίας του e-shop καθώς και για τυχόν ενημερωτικούς – προωθητικούς σκοπούς από πλευράς της Εταιρίας (newsletter κτλ)  και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο.

Το e-shop λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική και Κοινοτική νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρούν οι χρήστες, για όσο χρονικό διάστημα είναι εγγεγραμμένοι σε κάποια υπηρεσία του. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από την Εταιρία με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της αντίστοιχης συναλλαγής ή την εγκαθίδρυση της αντίστοιχης συναλλακτικής σχέσης. 


Κοινοποίηση Προσωπικών Δεδομένων

Η Εταιρία δύναται να κοινοποιεί το σύνολο ή μέρος των προσωπικών δεδομένων των πελατών της με τρίτους παρόχους υπηρεσιών που συνεργάζονται με την Εταιρία και παρέχουν υπηρεσίες αποστολής και παράδοσης προϊόντων, διανομή ενημερωτικών e-mail και μηνυμάτων SMS κ.α. Επιπρόσθετα τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου μας δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.


Διατήρηση και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η Εταιρία χρησιμοποιεί  τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας με σκοπό την διατήρηση της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων των πελατών της και την προστασία τους από κάθε κακόβουλη ενέργεια. Τα προσωπικά δεδομένα των πελατών της Εταιρίας διατηρούνται για όσο διάστημα είναι αναγκαίο ώστε να προσφέρει η Εταιρία τις υπηρεσίες της ενώ διαγράφονται μετά αίτημα του πελάτη ανά πάσα στιγμή. 


Δικαιώματα Πελάτη σε σχέση με τα προσωπικά του δεδομένα

Κάθε πελάτης της Εταιρίας δικαιούται να έχει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που διατηρεί η Εταιρία γι αυτόν καθώς και στο ηλεκτρονικό αντίγραφό τους, ενώ μπορεί να προβεί ανά πάσα στιγμή σε διόρθωση ή επικαιροποίησή τους. Παράλληλα, κάθε πελάτης έχει το δικαίωμα να άρει την συναίνεση χρήσης των προσωπικών δεδομένων του από την εταιρία ενώ σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να ζητήσει την διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων εφόσον αυτό δεν αντιβαίνει την νομοθεσία. Για τους σκοπούς αυτούς, θα πρέπει να στείλει e-mail με το αίτημά του στην διεύθυνση sales@deftereos.gr


Δικαίωμα Αλλαγών Πολιτικής 

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την παρούσα πολιτική οποιαδήποτε στιγμή έχοντας σαν υποχρέωση την δημοσίευση των αλλαγών στην παρούσα σελίδα. Τελευταία ημερομηνία τροποποίησης είναι ο Μάιος του 2018. 


Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε ερώτηση ή σχόλιο που αφορά την παρούσα πολιτική μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο e-mail: sales@deftereos.gr